Nội dung thông báo:
Đóng

Câu lạc bộ Tiếng Anh Tháng 11
10/11/2016 12:08:19 SA


CLB tiếng Anh khoa Ngoại ngữ tổ chức ngày 13/11

lúc 7:30 tại hội trường 2.Mời các bạn sinh viên đến tham dự CLB tháng 11 của

Khoa Ngoại Ngữ.