Nội dung thông báo:
Đóng

Lịch học lớp đối tượng Đảng và Đảng viên mới tháng 11/ 2016
11/11/2016 6:36:46 CHKính gửi: Các đồng chí Bí thư chi bộ

Văn phòng Đảng ủy xin gửi tới các đồng chí lịch học các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng và đảng viên mới đợt 2 năm 2016

Để thuận tiện cho việc quản lý và theo dõi lớp học, kính đề nghị các đồng chí thông báo đến quần chúng được cử đi học tới văn phòng Đảng ủy nhận tài liệu học tập từ 09/11/2016 đến hết ngày 22/11/2016 (trừ thứ bảy và chủ nhật):

1. Tiền mua tài liệu học tập và thủ tục cấp giấy chứng nhận lớp đối tượng Đảng: 50.000 đồng/01 đồng chí

2. Tiền mua tài liệu học tập và thủ tục cấp giấy chứng nhận lớp đảng viên mới: 65.000 đồng/01 đồng chí

Riêng buổi đầu tiên phải có mặt tại Hội trường số 3 trước 18g30 để khai mạc khóa học. 

Thời khóa biểu xem trên website của Đảng ủy (http://ntu.edu.vn/danguy/XemThongBao.aspx?idtb=5318).

Trân trọng.
Dowload thời khóa biểu tại đây