Nội dung thông báo:
Đóng

Thông báo: Buổi nói chuyện chuyên đề “70 năm ngày toàn quốc kháng chiến”
06/12/2016 8:32:17 SA


Kính gửi: Toàn thể các đồng chí các bộ Đoàn – Hội

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016 của Đảng ủy Trường ĐH Nha Trang, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường phối hợp tổ chức Buổi nói chuyện chuyên đề “70 năm ngày toàn quốc kháng chiến”.

Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường thông báo để toàn bộ cán bộ Đoàn – Hội tham gia (bắt buộc và có điểm danh), cụ thể:

Thời gian: 18h30 – 21h00 ngày 09/12/2016 (tối thứ 6)

Địa điểm: Hội trường Số 3


Thành phần: toàn bộ các cán bộ Đoàn - Hội

  • BCH Đoàn trường – HSV trường
  • BCH Đoàn – Liên Chi Hội các Khoa/Viện
  • BCH các Chi đoàn (Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên BCH) và BCH Chi hội

Đề nghị các đồng chí triển khai thông báo và triệu tập cán bộ Đoàn – Hội tham dự đông đủ, đúng giờ.


Trân trọng./.