Nội dung thông báo:
Đóng

Thông báo Hội nghị học tốt SV ngành Ngôn ngữ Anh năm học 2017-2018
06/12/2017 10:36:37 SA

- Thời gian: 18g00 ngày 09/12/2017
- Địa điểm: Hội trường 3


CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
17g45 - 18g00: Tập trung SV, đón khách mời, và ổn định tổ chức

I. Khai mạc:
18g00 - 18g05: Văn nghệ chào mừng
18g05 - 18g10: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình hội nghị
18g10 - 18g15: Phát biểu khai mạc

II. Phần chính:
18g20 - 18g30: Chia sẻ về phương pháp học tập hiệu quả đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh
18g30 - 18g40: Chia sẻ kinh nghiệm cân bằng giữa việc học tập, làm thêm và công tác Đoàn-Hội
18g40 - 18g55: Sinh viên đặt câu hỏi và bạn SV giỏi chia sẻ thêm kinh nghiệm thành công
18g55 - 19g00: Văn nghệ giữa giờ
19g00 - 19g15: Đại diện doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn ứng viên và sv cần tích lũy những kiến
thức và kỹ năng nào để phục vụ cho công việc trong tương lai.
19g15 - 19g25: Sinh viên đặt câu hỏi và đại diện doanh nghiệp trả lời.
19g25 - 19g40: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển nghề nghiệp khi làm việc tại doanh nghiệp: học hỏi, trau dồi kiến
thức, làm việc nhóm, giao tiếp … trong môi trường thực tế.
19g40 - 19g50: Sinh viên đặt câu hỏi và đại diện doanh nghiệp trả lời.
20g00 - 20g30: Một số kiến nghị và đề xuất của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh.

III. Bế mạc:
20g30: Bế mạc Hội nghị

(Nguồn: Đoàn Khoa Ngoại ngữ)