Nội dung thông báo:
Đóng

Thông báo tổ chức CLB Tiếng Anh tháng 12/2017
17/12/2017 10:46:08 SA

- Chủ đề: Phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới
- Thời gian: 7g30 ngày 24/12/2017
- Địa điểm: Hội trường 2