Nội dung thông báo:
Đóng

Thông báo Cuộc thi Olympic Tiếng Anh Chuyên ngữ NTU - 2018
03/04/2018 11:09:00 SA

THỂ LỆ NỘI DUNG THI OLYMPIC TIẾNG ANH NTU

1. Đối tượng tham gia
- Sinh viên chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh trường Đại học Nha Trang

2. Thời gian cuộc thi
- Vòng loại – Thi online: Hạn nộp bài dự thi video về BTC là 05/04/2018.
- Vòng sân khấu – Chung kết tổ chức vào 04/05/2018 (thứ 6)

3. Thể thức và yêu cầu của cuộc thi
3.1. Vòng loại- Thi online

- Các chi đoàn chủ động tổ chức hoạt động quay video theo đúng chủ đề và tinh thần của cuộc thi, xét chọn 6 thành viên sẽ tham gia vòng chung kết.
- Bài dự thi được đăng tải trên youtube và gửi link về BTC theo địa chỉ email olptienganh2018ntu@gmail.com trước ngày 05/04/2017, tên bài dự thi được định dạng <OLYMPIC TIẾNG ANH NTU 2018 – tên chi đoàn>;
- 6 đội sẽ vào vòng chung kết thông qua đánh giá của BGK và lượt chia sẻ cao nhất thông qua fanpage của cuộc thi theo cách đánh giá sau: 3 đội tuyển có lượt yêu thích và chia sẻ cao nhất trên Fanpage của cuộc thi được tham gia chung kết (mỗi lượt chia sẻ = 5 lượt yêu thích). 5 đội có lượt chia sẻ cao tiếp sau sẽ qua vòng phỏng vấn với BGK của cuộc thi, từ đó 3 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ vào tiếp vòng chung kết.
- Bài dự thi chưa được đăng tải trên các kênh thông tin đại chúng, đội thi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính bản quyền. BTC có toàn quyền sử dụng bài dự thi của đội thi;
- Điểm Bài dự thi: Điểm BGK và điểm bình chọn trên Fanpage của cuộc thi 
3.2. Vòng chung kết:
- 06 đội tuyển có điểm cao nhất tham gia Chung kết
- 06 đội sẽ trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, Kiến thức và Tranh biện
- Thể lệ và điểm các phần thi: được gửi tới các đội thi ít nhất 10 ngày
3.3. Tiến trình tổ chức:
- Từ 15/3- 05/4: Tổ chức thi Vòng loại tại các chi đoàn
- 06/04/2017: Video dự thi của các chi đoàn được đăng trên fanpage.
- 16/4/2017: Tổng kết lượt chia sẻ và thích để chọn 5 đội có điểm cao nhất.
- 17/4 – 19/04/2018: Phỏng vấn 5 đội để chọn 3 đội xuất sắc vào vòng chung kết.
- 20/04/2018: Thông báo 6 đội xuất sắc vào vòng chung kết và công bố chủ đề Tranh biện.
- 04/05/2018: Tổ chức vòng chung kết