Nội dung thông báo:
Đóng

Thông báo Đêm Chung kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ lần I (năm học 2017-2018)
10/05/2018 9:59:09 SA

- Thời gian: 19g00 ngày 11/05/2018 (thứ 6)
- Địa điểm: Hội trường 3