Nội dung thông báo:
Đóng

Thông báo Hội thảo NCKH cấp Khoa lần II (năm học 2017-2018)
05/06/2018 9:46:45 SA

Kế hoạch tổ chức Hội thảo NCKH cấp Khoa lần II của Khoa Ngoại ngữ như sau:

- Thời gian: 14g00 ngày 22/06/2018
- Địa điểm: Hội trường số 4
- Chủ đề: Nâng cao chất lượng đào tạo Ngoại ngữ không chuyên
- Ngôn ngữ: Song ngữ Việt-Anh

Trân trọng kính báo!