Nội dung thông báo:
Đóng

Tập huấn sử dụng giáo trình LIFE (năm học 2018-2019)
11/09/2018 9:00:31 CH

Thời gian: 9g15 ngày 12/09/2018 (Thứ Tư)
Địa điểm: Phòng họp số 4 
Chủ đề tập huấn: Teaching Writing and Video with Life
Chủ trì: Mr. David Persey (Chuyên gia Hoa Kỳ đến từ NXB Cengage)