Nội dung thông báo:
Đóng

Thông báo Lễ Tốt nghiệp SV ngành Ngôn ngữ Anh năm 2018
26/09/2018 4:24:20 CH

- Thời gian: 07g30 ngày 10/10/2018
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng
- Lưu ý:
  1. Kể từ thời điểm đăng thông báo này, SV tốt nghiệp chủ động đến văn phòng Khoa để nhận các giấy tờ tốt nghiệp, đồng thời đăng ký tham dự lễ và nhận bằng vào ngày làm lễ Tốt nghiệp;
  2. Trước ngày làm lễ 01 ngày, SV tốt nghiệp chủ động liên hệ P.CTCTSV để nhận lễ phục tốt nghiệp (đóng tiền thế chấp 300.000đ và được hoàn trả sau khi trả lễ phục);
  3. Trước ngày làm lễ 01 ngày (cụ thể vào lúc 15g30 ngày 09/10), SV tốt nghiệp có mặt tại Hội trường 3 để duyệt chương trình.