Nội dung thông báo:
Đóng

Thông báo Lễ ra mắt NTU English Club
30/09/2018 9:11:49 CH

- Thời gian: 7g45 Chủ nhật (ngày 14/10/2018)
- Địa điểm: Hội trường 3