Nội dung thông báo:
Đóng

Công ty Hải Vương phỏng vấn sinh viên khoa Ngoại ngữ trong ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp
27/06/2019 10:04:51 CH

Thông báo: Tập đoàn Hải Vương tại KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Công ty có tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp của khoa kinh tế, công nghệ thực phẩm, kế toán- tài chính vào
ngày 03/07/2019, 15/07/2019, 24/07/2019
.

Thông báo cho tất cả các bạn sinh viên khoa ngoại ngữ để các bạn biết thông tin tuyển dụng, và có thể đến tham gia phỏng vấn vào 
3 ngày này.

Thông báo tuyển dụng (xem tại đây)