CỰU SINH VIÊN NGÀNH BIÊN PHIÊN DỊCH
Đóng

(Những sinh viên đạt cương vị cao trong xã hội)

 

KHÓA 48 - ĐẠI HỌC BẰNG HAI


1. PGS. TS. Lê Phước Lượng - Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ - Đại Học Nha Trang - 0913472888
2. TS. Huỳnh Hữu Nghĩa - Giảng viên Vật Lý - Đại Học Nha Trang - 0913419795
3. NCS. Nguyễn Thành Cường - Trưởng bộ môn Kiểm Toán – Khoa Kế toán – Tài chính - Đại học Nha Trang - 0913482890
4. TS. Nguyễn Thị Hiển - Kế toán trưởng - Đại học Nha Trang
5. ThS. Vương Vĩnh Hiệp - Giám Đốc - Công Ty XNK Long Sinh - KCN Suối Dầu - Cam Lâm -Khánh Hòa 0935703397
6. TS. Vũ Ngọc Bội - Trưởng Khoa Công Nghệ Thực Phẩm - Đại Học Nha Trang - 0903595139

KHÓA 49 - ĐẠI HỌC BẰNG HAI


1. TS. Lê Đức Vinh - Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
2. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó phòng tín dụng - Vietcombank - 0905772868 

KHÓA 50 - ĐẠI HỌC BẰNG HAI


1. Lê Hùng Chính - Phó Giám Đốc Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Khánh Hòa - 0914059504
2. Nguyễn Quang Tháng - Giám Đốc Trung Tâm Du Lịch TIC TOURS - Nha Trang - 0913490590