Các Website liên kết
Đóng


  
Websites bổ trợ học tiếng Anh
Đóng

 
Đóng

CHỦ ĐỀ SINH HOẠT HỌC THUẬT HỌC KỲ II/2018

Thứ 7 14:00 ngày 24/3/2018  tại VP Bộ môn thực hành tiếng gồm 2 báo cáo:

      - Báo cáo 1: Báo cáo tham luận tại hội thảo quốc tế CAMTESOL (TS.Trần Thị Minh Khánh + ThS. Ngô Quỳnh Hoa)
      - Báo cáo 2:  Giới thiệu sách dạy Từ Vựng (ThS. Nguyễn Trọng Lý)
  
Hình ảnh
Đóng

Tập huấn T.A chuyên ngành lần 2
Tháng 01/2018

Tập huấn T.A chuyên ngành lần 1

Hội thảo NCKH Khoa NN
02/ 2018

  
Links liên quan
Đóng