Các Website liên kết
Đóng


  
Tin truyền hình:
Đóng


Chào mừng Cách mạng tháng 8
và Quốc khánh 02/09
  
Nhân sự Bộ Môn Thực Hành Tiếng
Đóng

NHÂN SỰ BỘ MÔN THỰC HÀNH TIẾNG


HỌ

TÊN

Chức vụ

Học vị

Email/SĐT

HP giảng dạy

Trần Thị Minh

Khánh

Trưởng Bộ môn

Giảng viên

Tiến sĩ

khanhttm@ntu.edu.vn

090 514 02 45

Nói; Đọc; Ngữ âm; PP NCKH


Lê Hoàng Duy


Thuần

Phó Trưởng khoa

Giảng viên


Thạc sĩ


thuanlhd@ntu.edu.vn

090 948 92 04


Nói; Đọc; Từ vựng; NKTA


Phạm Thị Minh


Châu


Giảng viên


Thạc sĩ

chauptm@ntu.edu.vn

090 584 04 09


Tiếng Trung

Phan Minh

Đức

Giám đốc TTNN

Giảng viên chính

Thạc sĩ

ducpm@ntu.edu.vn

091 769 47 79

Tiếng Nga

Ngô Quỳnh

Hoa

Giảng viên

Thạc sĩ

hoanq@ntu.edu.vn

091 499 16 06

Nghe, Ngữ âm, Ngữ pháp; NKTA

Trần Thị

Cúc

Giảng viên

Thạc sĩ

cuctt@ntu.edu.vn

098 842 67 91

Nói; Nghe; Viết

Nguyễn Phương

Lan

Giảng viên

Thạc sĩ

lannp@ntu.edu.vn

098 372 99 79

Viết; Ngữ pháp

Nguyễn Trọng

Giảng viên

Thạc sĩ

lynt@ntu.edu.vn

091 577 57 56

Đọc; Nghe; Từ vựng


Lê Thị Thu


Nga


Giảng viên


Thạc sĩ

lenga@ntu.edu.vn

097 579 44 27


Nói; Viết


Nguyễn Phan Quỳnh


Thư


Giảng viên


Thạc sĩ

thunpq@ntu.edu.vn

097 820 42 08


Nghe; Ngữ pháp


Trần Thị Thu


Trang


Giảng viên


Thạc sĩ

trangttt@ntu.edu.vn

098 351 07 39


Nghe

Bùi Thị Ngọc

Oanh

Giảng viên

Thạc sĩ

oanhbtn@ntu.edu.vn

090 354 46 68

Viết; Ngữ âm; Ngữ pháp

Nguyễn Duy

Sự

Giảng viên

Tiến sĩ

sund@ntu.edu.vn

091 406 44 84


Tiếng Pháp