Các Website liên kết
Đóng


  
Tin truyền hình:
Đóng


Chào mừng Cách mạng tháng 8
và Quốc khánh 02/09
  
Nhân sự Bộ Môn Thực Hành Tiếng
Đóng

NHÂN SỰ BỘ MÔN THỰC HÀNH TIẾNG


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

EMAIL / SĐT

HỌC PHẦN GD

1

Trần Thị Minh

Khánh

Trưởng Bộ môn

Giảng viên

Tiến sĩ

khanhttm@ntu.edu.vn

0905 140 245

Nói, Đọc, Ngữ âm, PP NCKH

2

Lê Hoàng Duy

Thuần

Phó trưởng khoa

Giảng viên

Thạc sĩ

thuanlhd@ntu.edu.vn

0909 489 204

Nói, Đọc, Ngoại khóa TA, PPGD

3

Phan Minh

Đức

Giám đốc TTNN

Giảng viên chính

Thạc sĩ

ducpm@ntu.edu.vn

0917 694 779

Tiếng Nga

4

Phạm Thị Minh

Châu

Giảng viên

Thạc sĩ

chauptm@ntu.edu.vn

0905 840 409

Tiếng Trung

5

Trần Thị

Cúc

Giảng viên

Thạc sĩ

cuctt@ntu.edu.vn

0988 426 791

Nghe, Nói, Viết

6

Ngô Quỳnh

Hoa

Giảng viên

Thạc sĩ

hoanq@ntu.edu.vn

0914 991 606

Nghe, Ngữ âm, Ngữ pháp, Ngoại khóa TA

7

Nguyễn Phương

Lan

Giảng viên

Thạc sĩ

lannp@ntu.edu.vn

0983 729 979

Viết, Ngữ pháp

8

Nguyễn Trọng

Giảng viên

Thạc sĩ

lynt@ntu.edu.vn

0776 793 840

Đọc, Từ vựng, Ngoại khóa TA

9

Lê Thị Thu

Nga

Giảng viên

Thạc sĩ

lenga@ntu.edu.vn

0975 794 427

Nói, Từ vựng, Ngữ pháp

10

Bùi Thị Ngọc

Oanh

Giảng viên

Thạc sĩ

oanhbtn@ntu.edu.vn

0903 544 668

Viết, Ngữ pháp, Ngữ âm

11

Nguyễn Thị Diệu

Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

phuongbtd@ntu.edu.vn

Tiếng Trung

12

Nguyễn P. Quỳnh

Thư

Giảng viên

Thạc sĩ

thunpq@ntu.edu.vn

0978 204 208

Ngữ pháp, Từ vựng

13

Trần Thị Thu

Trang

Giảng viên chính

Thạc sĩ

tranttt@ntu.edu.vn

0983 510 739

Nghe

14

Nguyễn Duy

Sự

Giảng viên

Tiến sĩ

sund@ntu.edu.vn

0914 064 484

Tiếng Pháp