Cựu Giảng viên & Sinh viên nổi bật của Khoa
Đóng
Cựu cán bộ Khoa:

Thầy Nguyễn Đăng Cống    : Nguyên Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

Thầy Huỳnh Quang Châu    : Nguyên Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

Cô Lê Thu Quế                    : Nguyên Chủ tịch Công đoàn Khoa

Cô Nguyễn Thị Uyên          : Nguyên Trưởng Bộ môn Thực hành tiếng

Cô Nguyễn Thị Kiệp           : Nguyên Phó Bộ môn Ngoại ngữ

Cô Nguyễn Thị Thúy Hồng: Nguyên Trưởng khoa Ngoại ngữ
Cựu sinh viên đạt cương vị cao trong xã hội:
  
KHÓA 48 - ĐẠI HỌC BẰNG HAI

1. PGS. TS. Lê Phước Lượng - Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ - Đại Học Nha Trang - 0913472888


2. TS. Huỳnh Hữu Nghĩa - Giảng viên Vật Lý - Đại Học Nha Trang - 0913419795


3. TS. Nguyễn Thành Cường - Trưởng bộ môn Kiểm Toán – Khoa Kế toán – Tài chính - Đại học Nha Trang - 0913482890


4. TS. Nguyễn Thị Hiển - Kế toán trưởng - Đại học Nha Trang


5. ThS. Vương Vĩnh Hiệp - Giám Đốc - Công Ty XNK Long Sinh - KCN Suối Dầu - Cam Lâm -Khánh Hòa 0935703397


6. TS. Vũ Ngọc Bội - Trưởng Khoa Công Nghệ Thực Phẩm - Đại Học Nha Trang - 0903595139
KHÓA 49 - ĐẠI HỌC BẰNG HAI

1. TS. Lê Đức Vinh - Chủ Tịch UBND tỉnh Khánh Hòa


2. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó phòng tín dụng - Vietcombank - 0905772868 
KHÓA 50 - ĐẠI HỌC BẰNG HAI

1. Lê Hùng Chính - Phó Giám Đốc Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Khánh Hòa - 0914059504


2. Nguyễn Quang Thắng - Giám Đốc Trung Tâm Du Lịch TIC TOURS - Nha Trang - 0913490590