Các Website liên kết
Đóng


Cơ sở vật chất
Đóng


Hiện nay sinh viên Khoa Ngoại ngữ đang học chủ yếu ở Giảng đường G3 và nhà Đa năng 12 tầng.

 

Giảng đường G3


Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, nhà chọc trời, cây và ngoài trời

Nhà Đa năng 12 tầng  
Ngoài các phòng học tại các giảng đường, Khoa ngoại ngữ được trang bị 03 phòng Lab đa phương tiện.


Phòng LAB.TA 1
Phòng LAB.TA 2
Phòng LAB.TA 3