Các tổ chức hợp tác
Đóng  
Hợp tác đối ngoại
Đóng
Hợp tác quốc tế: 

+ Khoa Ngoại ngữ đã phát triển quan hệ với các tổ chức tình nguyện quốc tế như WUSC của Canada,  AVI của Mỹ, VIA của Úc về hợp tác đào tạo Tiếng Anh và  Du lịch. Hàng năm các tổ chức gửi giáo viên Tiếng Anh và Du lịch để giảng dạy cho sinh viên khoa Ngoại ngữ và trao đổi phương pháp giảng dạy với giảng viên trong Khoa. Năm học 2012-2013, Khoa đang có 2 giảng viên người Úc tham gia giảng dạy cho sinh viên các khóa 51,52.
+ Từ năm 2011 đến nay Khoa đã hợp tác với Đại học Brock của Canada để triển khai hợp tác đào tạo Tiếng anh và Du lịch.
+ Hàng năm Khoa hợp tác với lãnh sự quán Hoa kỳ và tổ chức Fulbright của Mỹ mở các lớp tập huấn chuyên môn và tổ chức hội thảo cho giảng viên. 
+ Năm 2011 Khoa đã hợp tác với Đại học Quỳnh Châu của Trung quốc về hợp tác đào tạo Du lịch.

Hợp tác trong nước: 

+  Khoa đã liên kết với một số doanh nghiệp như : khu nghỉ mát Hideaway, các khách sạn Sheraton, Green , Novotel để cho sinh viên thực tập làm việc. Ngoài ra, khoa đã hợp tác với công ty du lịch TICTOUR  để cho sinh viên thực tập hướng dẫn TOUR khách quốc tế.
+ Tiến hành quảng bá phát triển ngành nghề với các hoạt động như : quay phóng sự tin tức phản ánh chân thực, kịp thời các hoạt động của Khoa và sinh viên qua đài truyền hình, đài phát thanh; Tổ chức các chuyến tham quan cho sinh viên.  Sinh viên, giảng viên tham gia hoạt động tình nguyện;