Các tổ chức hợp tác
Đóng  
Hợp tác quốc tế
Đóng
Thông tin chung về Hợp tác quốc tế
Khoa Ngoại ngữ đã phát triển quan hệ với các tổ chức tình nguyện quốc tế như WUSC của Canada,  AVI của Mỹ, VIA của Úc, tổ chức REI về hợp tác đào tạo tiếng Anh và Du lịch. Hàng năm, các tổ chức gửi giáo viên tiếng Anh và Du lịch để giảng dạy cho sinh viên khoa Ngoại ngữ và trao đổi phương pháp giảng dạy với giảng viên trong Khoa. Năm học 2017-2018, Khoa đang có 02 giảng viên tình nguyện người Úc và 01 giảng viên tình nguyện người Mỹ tham gia giảng dạy cho sinh viên các khóa 56, 57, 58 và 59.

- Từ năm 2011 đến nay, Khoa đã hợp tác với Đại học Brock của Canada để triển khai hợp tác đào tạo tiếng Anh và Du lịch.

- Hàng năm, Khoa hợp tác với lãnh sự quán Hoa kỳ và tổ chức Fulbright của Mỹ mở các lớp tập huấn chuyên môn và tổ chức hội thảo cho giảng viên, tổ chức các kỳ thi hùng biện cho sinh viên.

- Năm 2011, Khoa đã hợp tác với Đại học Quỳnh Châu của Trung quốc về hợp tác đào tạo Du lịch.

Cc tin tức liên quan
- Phòng Phát triển hợp tác quốc tế ĐH Brock gửi đến các đối tác trên thế giới thông tin cập nhật về các sự kiện đã diễn ra trong tháng qua. Qua ấn bản này, người đọc sẽ biết được những thông tin về trường, bao gồm: những nơi ĐH Brock sẽ đến thăm, đối tác mới của trường, những hoạt động và sự kiện mới trong tháng, kênh nhân xét của sinh viên quốc tế.
Xem nội dung ấn bản: tại đây.
Lời mời đến tham quan trường ĐH Brock trong tháng Ba-2013: xem poster
(Join us at Brock University's beautiful St. Catharines campus for our Spring Open House. Taking place on March 3rd from 12:30 pm to 4:00 pm, this free event is open to students, teachers, family and friends.There will be campus tours running all afternoon, along with representatives from each faculty, informational seminars and exciting events.
The Staff at International Market Development, Brock University)

+ Ý kiến của một giáo viên tình nguyện người Úc đến từ tổ chức AVI trong thời gian công tác tại khoa từ năm 2011-2013:

"BEING BILINGUAL IS BEAUTIFUL
      I came to volunteer at Nha Trang University in 2011, in the Faculty of Foreign Languages and I was immediately impressed by the commitment and passion  from  all of the faculty members.
      Headed by the Dean, Dr. Nguyen Thi Thuy Hong the faculty of foreign languages at NTU consistently and continually takes measures to improve the curriculum.
      Because of the solid relationships formed with industry professionals  the curriculum meets the needs of future employers. It is delivered in a way that is engaging  for the undergraduates and covers learning situations such as, field trips, lab work, group activities and  role plays.
      The “English Club”, held once a month, provides a fun way to learn and interact in English.
      Regular exchanges with Vietnam’s leading Universities take place  which provide students from both campuses to engage a healthy exchange of ideas. 
      Associations with numerous international Universities means that students have the opportunity to lean from English Native speakers.
      Workshops presented by experts from all corners of the globe are held on a regular basis ensuring that the faculty members are on  a continual self development journey and that the syllabi are on a par with international educational standards.
      Nha Trang University's Faculty of Foreign Languages provides a learning environment where the student’s  future is the priority.
Bronnie Driscoll, Australian Volunteer, 2011 - 2013. "