Tin tức chi tiết
Đóng
Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Giảng dạy Văn học Mỹ" Khoa ngoai ngu 14/06/2019 12:25:55 SA
 Ngày 08/06/2019, Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn chủ đề "Giảng dạy Văn học Mỹ" cho các GV giảng dạy tiếng Anh của Khoa.
Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2018-2019) Khoa ngoai ngu 20/04/2019 11:43:46 CH
 Ngày 20/04/2019, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Khoa lần I (năm học 2018-2019) tại phòng LAB 3 (trường Đại học Nha Trang).
Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá" Khoa ngoai ngu 22/01/2019 4:58:31 CH
 Ngày 16/01/2019, Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá" cho GV giảng dạy tiếng Anh của Khoa.
Tập huấn giáo trình LIFE (năm học 2018-2019) Khoa ngoai ngu 13/09/2018 12:55:57 SA
 Tiếp tục hoạt động tập huấn thường niên nhằm bồi dưỡng chuyên môn, sáng ngày 12/9/2018, các GV khoa Ngoại ngữ đã tham dự lớp tập huấn về sử dụng giáo trình LIFE trong giảng dạy Tiếng Anh không chuyên.
Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần II (năm học 2017-2018) Khoa ngoai ngu 22/06/2018 9:27:04 CH
 Ngày 22/06/2018, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Khoa lần II (năm học 2017-2018) tại Phòng họp số 4 (trường Đại học Nha Trang).
Kết quả đêm Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018 Khoa ngoai ngu 12/05/2018 12:13:14 CH
 Tối qua ngày 11/05/2018 đã diễn ra đêm Chung kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018 tại Hội trường 3 - Đại học Nha Trang.
Hội thảo Tập huấn giảng dạy Tiếng Anh (ELT) lần III (năm học 2017-2018) Khoa ngoai ngu 21/04/2018 8:30:52 CH
 Ngày 21/04/2018, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội thảo Tập huấn giảng dạy Tiếng Anh lần III (năm học 2017-2018) tại Phòng họp số 4 (trường Đại học Nha Trang).
Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2017-2018) Khoa ngoai ngu 01/02/2018 8:46:24 CH
 Ngày 01/02/2018, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Khoa lần I (năm học 2017-2018) tại Phòng họp số 4 (trường Đại học Nha Trang).
Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần II (năm học 2017-2018) Khoa ngoai ngu 09/01/2018 12:40:16 SA
 Ngày 06/01/2018, Khoa Ngoại ngữ đã tiếp tục phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức thành công Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần II (năm học 2017-2018) tại Phòng họp số 4 (trường Đại học Nha Trang).
Khai mạc lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành cho giảng viên Trường Đại học Nha Trang năm 2017 (Đề án Ngoại ngữ 2020) Khoa ngoai ngu 10/11/2017 11:11:04 CH
 Sáng ngày 10/11/2017, các giảng viên khoa Ngoại ngữ cũng rất nhiều giảng viên giảng dạy các học phần tiếng Anh chuyên ngành (TACN) của các Khoa/Viện đã tham gia buổi học đầu tiên của khóa Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy TACN (năm học 2017) tại Phòng họp số 4 (trường Đại học Nha Trang).

Trang:1 - 2 - 3« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 30 tin)