Tin tức chi tiết
Đóng
We Teach English Webinar Course 12  

Khoa ngoai ngu 15/02/2014 4:49:31 CH
Shaping the Way We Teach English Webinar Course 12 will begin on Wednesday, January 15, 2014 at 8:00am EST
Thông tin chi tiết xin xem thông báo sau đây:Dear Shaping Webinar Participant,

Shaping the Way We Teach English Webinar Course 12 will begin on Wednesday, January 15, 2014 at 8:00am EST (click here for local time).

 

To login to the course:

·Link: http://bit.ly/shaping12

·Select: “Enter as a guest”

·Type: First Name + Country (Example: Jenny USA)

 

*Please remember to submit your email address at the end of each webinar for attendance records. Participants who attend 4 out of 6 webinars will receive an e-certificate from their local U.S. Embassy.

 

**Don’t forget to visit the Ning for pre-webinar readings and discussions. If you haven’t already joined the Ning, you must firstregister to access the site. Please find the resources for the upcoming webinar, “Grammar Sauce 2: Sweetening Up Gerunds” here.

 

Course Schedule:

1.       Wednesday, January 15                Grammar Sauce 2: Sweetening Up Gerunds

2.       Wednesday, January 29                Assessing and Addressing the Needs of Your Students

3.       Wednesday, February 12             Staying Current: Getting Creative with Lessons from the Daily News           

4.       Wednesday, February 26             Active Learning in Large Classes

5.       Wednesday, March 12                   There’s an Elephant in my Lesson! Animal Conservationism in the English Class

6.       Wednesday, March 26                   Don’t Put Your Phone Away! Cell Phones in the Classroom

 

 

See you online!

 

Jennifer Hodgson

Shaping Webinars

Office of English Language Programs

U.S. Department of State


Các tin cùng thể loại
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần II (năm học 2017-2018)
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Giảng dạy Văn học Mỹ"
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2017-2018)
+ Tập huấn giáo trình LIFE (năm học 2018-2019)
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần II (năm học 2017-2018)
+ Hội thảo Tập huấn giảng dạy Tiếng Anh (ELT) lần III (năm học 2017-2018)
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2018-2019)
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá"
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần I (năm học 2017-2018)
+ Các Giải Pháp Tạo Động Cơ Học Tiếng Anh Tích Cực Theo Chuẩn Quốc Tế TOEIC
+ Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Khoa ngoại ngữ giai đoạn 2011 - 2016
+ Thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Ngoại ngữ
+ Tham khảo: Renewable Energy in Tourism Initiative
+ Giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham gia khóa tập huấn ESP
+ Webinar 13
+ Giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham dự tập huấn chuyên môn
+ Giảng viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn chuyên môn về ngôn ngữ học
+ Giảng viên và sinh viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn về sơ cấp cứu
+ Webinar 15
+ Giảng viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn theo "Đề án Ngoại Ngữ Quốc gia 2020"
+ Khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn sử dụng giáo trình Life
+ Giảng viên Khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn về phương pháp giảng dạy
+ Kết quả đêm Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018
+ Tập huấn giáo trình LIFE
+ CONFERENCE: MANAGING GROWTH FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành
+ Tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh
+ 14th Annual CamTESOL Conference - Call for Papers: Main Conference
+ Khai mạc lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành cho giảng viên Trường Đại học Nha Trang năm 2017 (Đề án Ngoại ngữ 2020)