TinBai
Đóng
14th Annual CamTESOL Conference - Call for Papers: Main Conference 

Khoa ngoai ngu 09/05/2017 8:29:19 CH
The CamTESOL Secretariat invites all those working in the field of English Language Teaching (ELT), or those who have an interest in this field to submit an abstract for the 14th Annual CamTESOL Conference on English Language Teaching: English Language Teaching in the Digital Era, 10-11 February 2018
CALL FOR PAPERS: MAIN CONFERENCE 
 

The CamTESOL Secretariat invites all those working in the field of English Language Teaching (ELT), or those who have an interest in this field to submit an abstract for the 14th Annual CamTESOL Conference on English Language Teaching: English Language Teaching in the Digital Era, 10-11 February 2018.

Deadline for Abstract Submission: 05 September 2017

For the Main Conference, all abstracts should relate to the following conference streams:
 

•   Curriculum and Materials Development •   Quality Assurance
•   EAP & ESP •   Research-based Stream
•   ELT in the Mekong •   Teaching Speaking
•   Grammar •   Teaching Listening
•   Independent Learning •   Teaching Reading
•   Language Policy •   Teaching Writing
•   Methodology •   Teaching Young Learners
•   Motivation •   Testing
•   Professional Development •   Using Technology
•   Program Management •   Vocabulary
•   Publishers' Stream  

For the Main Conference abstract submission, please click here.

For any information or queries about abstract submission, please contact Mr. YOUS Thanin at thanin.yous@idp.com.

In conjunction with the Main Conference, we also invite all researchers or those preparing doctoral theses to submit an abstract for the Regional ELT Research Symposium (Friday, 09 February 2018) with the focus on promoting language research in the region. For the Regional ELT Research Symposium abstract submission and more information, please click here.

In order to present at the Regional ELT Research Symposium, presenters will need to register for both the Main Conference and the Regional ELT Research Symposium itself.

If presenters wish to present at both events, two separate Call for Papers submissions will need to be completed; one for the Main Conference and one for the Regional ELT Research Symposium.

Language Education in Asia:

Deadline for full paper submission to be considered for LEiA publication: 08 March 2018 for both Issue 1 and Issue 2. For more information, please click here.

For any enquiries, please email visal.sou@idp.com

Mr. SOU Visal
CamTESOL Conference Manager
Join us at the 14th CamTESOL Conference on 10-11 February 2018.
For more information, go to www.camtesol.org


The CamTESOL Conference Series is an initiative of IDP Education

Các tin cùng thể loại
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần II (năm học 2017-2018)
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Giảng dạy Văn học Mỹ"
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2017-2018)
+ Tập huấn giáo trình LIFE (năm học 2018-2019)
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần II (năm học 2017-2018)
+ Hội thảo Tập huấn giảng dạy Tiếng Anh (ELT) lần III (năm học 2017-2018)
+ Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2018-2019)
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá"
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần I (năm học 2017-2018)
+ Các Giải Pháp Tạo Động Cơ Học Tiếng Anh Tích Cực Theo Chuẩn Quốc Tế TOEIC
+ Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Khoa ngoại ngữ giai đoạn 2011 - 2016
+ Thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Ngoại ngữ
+ Tham khảo: Renewable Energy in Tourism Initiative
+ Giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham gia khóa tập huấn ESP
+ We Teach English Webinar Course 12
+ Webinar 13
+ Giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham dự tập huấn chuyên môn
+ Giảng viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn chuyên môn về ngôn ngữ học
+ Giảng viên và sinh viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn về sơ cấp cứu
+ Webinar 15
+ Giảng viên khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn theo "Đề án Ngoại Ngữ Quốc gia 2020"
+ Khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn sử dụng giáo trình Life
+ Giảng viên Khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn về phương pháp giảng dạy
+ Kết quả đêm Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018
+ Tập huấn giáo trình LIFE
+ CONFERENCE: MANAGING GROWTH FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
+ Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành
+ Tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh
+ Khai mạc lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành cho giảng viên Trường Đại học Nha Trang năm 2017 (Đề án Ngoại ngữ 2020)