Tin chi tiết
Đóng
Lịch bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp của ngành NTTS và ngành QLNL K55 (16-18/5/2017) IoA 14/06/2017 8:02:53 SA
Lịch thi chính thức cho Học kỳ II năm học 2016-2017 IoA 20/05/2017 6:55:23 SA
Hội đồng bảo vệ đồ án/ kháo luận tốt nghiệp của K55. Thời gian bảo vệ dự kiến: ngày 17-18/06/2017 IoA 20/05/2017 6:50:29 SA
Đăng ký Học phần học kỳ hè, năm học 2016-2017 IoA 15/05/2017 5:31:12 CH
Thông báo của Hiệu trưởng về việc học chương trình thứ 2 đối với sinh viên khóa 56 và khóa 57. IoA 08/05/2017 3:55:54 CH
THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC (BẰNG HỌC BẠ) VÀ CAO ĐẲNG (BẰNG HỌC BẠ & KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA) NĂM 2017 IoA 27/04/2017 3:24:53 CH
Hướng dẫn Tuyển sinh bậc đại học và cao đẳng bằng thông qua xét học bạ tại trang đăng ký trực tuyến NTU IoA 21/04/2017 6:25:35 SA
Giới thiệu Chương trình đào tạo các ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý nguồn lợi IoA 10/04/2017 4:46:15 CH
 Giới thiệu chương trình đào tạo cho mùa tuyển sinh 2017 của Viện NTTS, Đại học Nha Trang
Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (4.2017) IoA 10/04/2017 4:21:17 CH
Bổ sung nội dung về đánh giá tính chuyên cần và điều kiện dư thi kết thúc học phần (01/3/2017) IoA 08/03/2017 8:11:37 SA
 Thông báo số 132 ngày 01-3-2017 v/v bổ sung Quy định đào tạo (Sinh viên cần chú ý)

Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 78 tin)