Tin chi tiết
Đóng
Danh sách sinh viên đạt điều kiện tốt nghiệp và chưa đạt tốt nghiệp 8/2018 (Ngành NTTS, BHTS & QLNLTS; Dự kiến) IoA 10/08/2018 12:48:06 CH
 Đợt: V. Nuôi trồng TS quý 3-2018 (V. NUOI TRONG TS QUY 3-2018)
Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy IoA 30/06/2018 5:43:28 CH
NTU - Kế hoạch tuyển sinh Đại học & Cao đẳng năm 2018 IoA 15/05/2018 7:02:12 SA
Danh sách sinh viên đạt điều kiện tốt nghiệp Quý 2/2018, Ngành NTTS, Viện NTTS IoA 23/04/2018 6:32:50 SA
Thông báo: Đăng ký học cùng lúc hai chương trình và học tiếng Anh tăng cường Học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 IoA 12/03/2018 10:26:39 SA
Danh sách sinh viên đạt điều kiện tốt nghiệp và chưa đạt tốt nghiệp Quý 1/2017-2018 IoA 18/01/2018 8:09:51 SA
 Thông báo tốt nghiệp Bậc đại học và cao đẳng cho sinh viên K52; K53, K54 và K55
Lịch thi Đợt 1 Học kỳ 1/2017-2018 IoA 03/11/2017 9:42:00 SA
Danh sách giáo viên cố vấn năm học 2017-2018, Viện NTTS IoA 07/09/2017 10:25:15 SA
Hướng dẫn đăng ký môn học và xem thời khóa biểu học tập trên website https://sinhvien.ntu.edu.vn/ IoA 31/08/2017 12:35:35 CH
Khung thời gian kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 IoA 29/08/2017 11:01:31 SA

Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 91 tin)