Tin chi tiết
Đóng
Bổ sung nội dung về đánh giá tính chuyên cần và điều kiện dư thi kết thúc học phần (01/3/2017) IoA 08/03/2017 8:11:37 SA
 Thông báo số 132 ngày 01-3-2017 v/v bổ sung Quy định đào tạo (Sinh viên cần chú ý)
Tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên không chuyên ngữ IoA 08/03/2017 7:46:47 SA
Ban hành Chương trình đào tạo K58 trở đi, Ngành: Nuôi trồng TS, Bệnh học TS, Quản lý nguồn lợi TS IoA 23/02/2017 8:07:59 SA
Trường ĐH Nha Trang: Thông tin tuyển sinh hệ đại học & cao đẳng năm 2017 IoA 17/02/2017 4:09:53 CH
Ban hành Quy định tổ chức đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ IoA 12/02/2017 5:35:14 CH
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (từ khóa 58 trở đi) IoA 10/02/2017 10:26:08 SA
 QĐ số 1177/QĐ-ĐHNT (30/12/2016)
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung học phần trong chương trình đào tạo (khóa 55 đến 57 hệ ĐH, khóa 56 hệ CĐ) IoA 10/02/2017 10:07:04 SA
 Số 69/QĐ-ĐHNT
Tuyển sinh: Từ năm 2018, các trường ĐH tự xác định ngưỡng đầu vào IoA 01/02/2017 10:36:20 SA
 Theo Quy chế Tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Từ năm 2018 các trường sẽ tự xác định ngưỡng này.
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP, Học kỳ 1 năm học 2016-2017 IoA 11/01/2017 8:53:57 SA
Kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 (dự kiến) IoA 05/01/2017 1:18:00 CH

Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 69 tin)