Tin chi tiết
Đóng
THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC (BẰNG HỌC BẠ) VÀ CAO ĐẲNG (BẰNG HỌC BẠ & KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA) NĂM 2017 IoA 27/04/2017 3:24:53 CH
Hướng dẫn Tuyển sinh bậc đại học và cao đẳng bằng thông qua xét học bạ tại trang đăng ký trực tuyến NTU IoA 21/04/2017 6:25:35 SA
Giới thiệu Chương trình đào tạo các ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý nguồn lợi IoA 10/04/2017 4:46:15 CH
 Giới thiệu chương trình đào tạo cho mùa tuyển sinh 2017 của Viện NTTS, Đại học Nha Trang
Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (4.2017) IoA 10/04/2017 4:21:17 CH
Bổ sung nội dung về đánh giá tính chuyên cần và điều kiện dư thi kết thúc học phần (01/3/2017) IoA 08/03/2017 8:11:37 SA
 Thông báo số 132 ngày 01-3-2017 v/v bổ sung Quy định đào tạo (Sinh viên cần chú ý)
Tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên không chuyên ngữ IoA 08/03/2017 7:46:47 SA
Ban hành Chương trình đào tạo K58 trở đi, Ngành: Nuôi trồng TS, Bệnh học TS, Quản lý nguồn lợi TS IoA 23/02/2017 8:07:59 SA
Trường ĐH Nha Trang: Thông tin tuyển sinh hệ đại học & cao đẳng năm 2017 IoA 17/02/2017 4:09:53 CH
Ban hành Quy định tổ chức đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ IoA 12/02/2017 5:35:14 CH
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (từ khóa 58 trở đi) IoA 10/02/2017 10:26:08 SA
 QĐ số 1177/QĐ-ĐHNT (30/12/2016)

Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 73 tin)