Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo tuyển dụng của Công ty Sitto Việt Nam
11/14/2013 2:14:29 PM

Công ty Sitto Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Thái Lan, chuyên sản xuất kinh doanh:

Ø  Phân bón, chất dinh dưỡng cho cây trồng các loại, thuốc bảo vệ thực vật

Ø  Thuốc thú y thủy sản, và thức ăn bổ sung cho nuôi trồng thủy sản.

Hiện tại Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng 05 nhân viên kinh doanh nông nghiệp và 07 nhân viên kỹ thuật thủy sản. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 25/11/2013.

Ứng viên quan tâm có thể xem thêm chi tiết tại đây.