Thông báo
Đóng

Tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học
21/01/2017 4:38:05 CH

Kính gửi các Thầy Cô và CBVC,

Đầu học kỳ II, Phòng Tổ chức Hành chính sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học (mời cơ sở đào tạo được Bộ cho phép đào tạo cấp chứng chỉ này đến giảng dạy).

Dự kiến lớp sẽ học vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ đầu tháng 2/2017. Trường hỗ trợ 50% học phí đối với các viên chức giảng dạy của Trường.

Để nắm được số lượng tổ chức lớp, kính đề nghị các Thầy Cô và CBVC có nhu cầu tham dự thì đăng ký danh sách về Phòng Tổ chức Hành chính (email: tchc@ntu.edu.vn) trước ngày 25/01/2017. 

Nhờ các Thầy Cô Trưởng BM và văn thư các đơn vị phổ biến nội dung này.

Trân trọng,
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH.