Thông báo
Đóng

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ quý I/2017
16/03/2017 9:20:20 SA

LỊCH BẢO VỆ CỦA CÁC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ

QUÝ I/2017 - NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Khai mạc: 7h30, ngày 22/3/2017

Thành phần: thành viên Hội Đồng và toàn thể Học viên.

TT

Học viên

Đề tài luận văn

1

Hoàng Mạnh Hà

Mã HV: 56CH372

8h00 – 9h00

Ngày 22/3/2017

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nuôi cá bống bớp Bostrychus sinensis (Lacépède, 1801) bền vững tại Nam Định.

QĐ giao đề tài: 1238/QĐ-ĐHNT ngày 30/12/2015.

GV hướng dẫn: TS. Nguyễn Tấn Sỹ

                          ThS. Châu Văn Thanh

2

Nguyễn Trung

Mã HV: 56CH388

9h00 – 10h00

Ngày 22/3/2017

Nghiên cứu một số biện pháp kích thích sinh sản và thử nghiệm ương giống lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1973) trong bể xi măng không bùn tại Hải Phòng.

QĐ giao đề tài: 90/QĐ-ĐHNT ngày 04/2/2016.

GV hướng dẫn: TS. Lương Công Trung.

3

Phạm Hữu Tân

Mã HV: 56CH382

10h00 – 11h00

Ngày 22/3/2017

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Quảng Ninh.

QĐ giao đề tài: 90/QĐ-ĐHNT ngày 04/2/2016.

GV hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Đình Mão .

                           ThS. Trương Thị Bích Hồng.

4

Võ Thị Thu Hiền

Mã HV: 56CH225

14h00 – 15h00

Ngày 22/3/2017

Ảnh hưởng của hormone kích thích sinh sản lên đặc tính lý hóa sinh, hoạt lực và cấu trúc của tinh trùng cá chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis (Cuvier & Valenciennes, 1828).

QĐ giao đề tài: 1238/QĐ-ĐHNT ngày 30/12/2015.

GV hướng dẫn: TS. Lê Minh Hoàng.

5

Nguyễn Thanh Tùng

Mã HV: 55CH033

15h00 – 16h00

Ngày 22/3/2017

Điều tra hiện trạng kỹ thuật và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của nghề nuôi lồng, bè một số loài cá biển có giá trị kinh tế tại Cát Bà-Hải Phòng.

QĐ giao đề tài: 1008/QĐ-ĐHNT ngày 07/10/2014.

GV hướng dẫn: TS. Lê Minh Hoàng.

6

Nguyễn Ngọc Toản

Mã HV: 556CH454

16h00 – 17h00

Ngày 22/3/2017

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, thức ăn và chế phẩm sinh học đến tỷ lệ sống, thời gian biến thái của ấu trùng ghẹ xanh Portunus pelagecus (Linnaeus, 1766) tại Kiên Giang.

QĐ giao đề tài: 90/QĐ-ĐHNT ngày 04/2/2016.

GV hướng dẫn: TS. Lục Minh Diệp.

Nguyễn Văn Hiệp

Mã HV: 56CH118

17h00 – 18h00

Ngày 22/3/2017

Đánh giá tăng trưởng và tỷ lệ sống của các gia đình tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1987) từ dòng chọn giống và dòng tự nhiên tại Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ.

QĐ giao đề tài: 240/QĐ-ĐHNT ngày 23/3/2016.

GV hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Minh.

                          TS. Trịnh Quốc Trọng.

7

Chu Đức Hiếu

Mã HV: 55CH018

7h30 – 8h30

Ngày 23/3/2017

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi và thức ăn đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá chạch lấu Mastacemlelus favus giai đoạn giống.

QĐ giao đề tài: 379/QĐ-ĐHNT ngày 11/5/2016.

GV hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Minh.

8

Nguyễn Hương Thảo

Mã HV: 56CH385

8h30 – 9h30

Ngày 23/3/2017

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật kích thích sinh sản  nhằm nâng cao hiệu quả sinh sản và ương nuôi ấu trùng nghêu Bến Tre Meretrix lyrata (Sowerby 1851) tại Nam Định

QĐ giao đề tài: 1238/QĐ-ĐHNT ngày 30/12/2015.

GV hướng dẫn: TS. Phạm Quốc Hùng.

9

Phạm Thị Đà

Mã HV: 56CH367

9h30 – 10h30

Ngày 23/3/2017

Đánh giá hiện trạng kỹ thuật và đề xuất giải pháp phát triển theo hướng bền vững nghề nuôi cá rô phi vằn Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) tại Quảng Ninh.

QĐ giao đề tài: 240/QĐ-ĐHNT ngày 23/3/2016.

GV hướng dẫn: TS. Phạm Quốc Hùng.

11

Phạm Văn Diễn

Mã HV: 56CH112

10h30 – 11h30

Ngày 23/3/2017

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ pha loãng, chất bảo quản, chất chống đông và qui trình làm lạnh đến chất lượng tinh trùng cá mú cọp Epinephelus fuscoguttatus (Forsskål, 1775) bảo quản trong nitơ lỏng.

QĐ giao đề tài: 90/QĐ-ĐHNT ngày 04/2/2016.

GV hướng dẫn: TS. Lê Minh Hoàng.