Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo về việc xét duyệt đề tài NCKH của sinh viên đợt 2 năm 2018
15/03/2018 1:00:31 CH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc tăng cường hỗ trợ  sinh viên tham gia thực hiện đề tài NCKH, đợt 2 năm 2018. Viện NTTS thông báo tới sinh viên được biết và đăng ký đề tài theo mẫu đính kèm (*). Xem ở đây: http://ntu.edu.vn/khoanuoi/ViewTin.aspx?idcd=343&idnews=8757
Thông báo
Đóng

Thông báo về việc xét duyệt đề tài NCKH của sinh viên đợt 2 năm 2018
15/03/2018 1:00:31 CH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc tăng cường hỗ trợ  sinh viên tham gia thực hiện đề tài NCKH, đợt 2 năm 2018. Viện NTTS thông báo tới sinh viên được biết và đăng ký đề tài theo mẫu đính kèm (*). Xem ở đây: http://ntu.edu.vn/khoanuoi/ViewTin.aspx?idcd=343&idnews=8757