Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách SV đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp Quí 2/2018 (8 SV, K53 - K55)
23/04/2018 6:39:20 SA

Đợt tốt nghiệp Quý 2/2018 có 8 sinh viên đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp. Mời xem danh sách ở đây.

(P/S: Nhờ các bạn lớp 53NT, 55NT, 55QL; 55CNT; 56CNT báo giúp cho các bạn có tên trong danh sách xét tốt nghiệp được biết.)

Thông báo
Đóng

Danh sách SV đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp Quí 2/2018 (8 SV, K53 - K55)
23/04/2018 6:39:20 SA

Đợt tốt nghiệp Quý 2/2018 có 8 sinh viên đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp. Mời xem danh sách ở đây.

(P/S: Nhờ các bạn lớp 53NT, 55NT, 55QL; 55CNT; 56CNT báo giúp cho các bạn có tên trong danh sách xét tốt nghiệp được biết.)