Chi tiết thông báo
Minimize

Bộ môn quản lý sức khoẻ ĐVTS tổ chức Sinh hoạt học thuật vào lúc 14h30 ngày 24/5/2018
5/23/2018 6:52:42 AM

Bộ môn quản lý sức khoẻ ĐVTS tổ chức Sinh hoạt học thuật vào lúc 14h30 ngày 24/5/2018 tại Văn phòng Bộ môn với nội dung:

1. Những thành tựu trong nghiên cứu bệnh nuôi tôm nước lợ trên thế giới và Việt Nam Những thành tựu trong nghiên cứu bệnh nuôi tôm nước lợ trên thế giới và Việt Nam

2. Hiệu quả kỹ thuật, kinh tế trong nuôi tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1789) tại Việt Nam (người trình bày: NCS Ngô Ngọc Quân)

Kính mời quí thầy cô quan tâm tham dự.