Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Chu Chí Thiết
24/05/2018 10:13:38 SA


THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: "Nghiên cứu phát triển thức ăn viên cho cá chim vây vàng (Trachinotus falcatus)"

NCS: Chu Chí Thiết

Thời gian: 8h, ngày 27/5/2018

Địa điểm: Phòng Hội thảo A, Thư viện Trường ĐHNT

Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm đến dự