Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch xét duyệt đề cương nghiên cứu đề tài luận văn cao học lớp 2017-2
06/06/2018 9:54:19 SA


VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

THÔNG BÁO

LỊCH XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CAO HỌC

                   Thời gian: Ngày 13 - 14/06/2018

                   Địa điểm: Phòng chuyên đề Viện NTTS

TT

HỌ TÊN

MÃ SỐ

LỚP

THỜI GIAN

Ngày 13/06/2018

1

Lê Công Ánh Sáng

59CH275

CHNT2017-2

7h30-8h30

2

Trần Bảo Chân

59CH265

CHNT2017-2

8h30-9h30

3

Hoàng Tăng Pháp Dũng

59CH266

CHNT2017-2

9h30-10h30

4

Võ Quốc Hưng

59CH267

CHNT2017-2

10h30-11h30

5

Phạm Hữu Phước

59CH273

CHNT2017-2

13h30-14h30

6

Lại Quang Huy

59CH268

CHNT2017-2

14h30-15h30

7

Nguyễn Thị Thúy Linh

59CH270

CHNT2017-2

15h30-16h30

8

Hồ Thị Ý Nhi

59CH271

CHNT2017-2

16h30-17h30

Ngày 14/06/2018

9

Nguyễn Ngọc Quỳnh

59CH274

CHNT2017-2

7h30-8h30

10

Võ Văn Tân

59CH276

CHNT2017-2

8h30-9h30

11

Nguyễn Thị Toàn Thư

59CH278

CHNT2017-2

9h30-10h30

12

Nguyễn Thị Tý Trâm

59CH279

CHNT2017-2

10h30-11h30

13

Đào Thị Đoan Trang

59CH280

CHNT2017-2

13h30-14h30

14

Vũ Đình Tý

59CH281

CHNT2017-2

14h30-15h30

15

Nguyễn Thị Út Vi

59CH282

CHNT2017-2

15h30-16h30

16

Võ Thị Xuân

59CH275

CHNT2017-2

16h30-17h30

Nha trang, ngày 04  tháng 06  năm 2018