Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách SV đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp và chưa đạt tốt nghiệp Quí 3/2018 (Ngành NTTS, BHTS, QLNLTS)
10/08/2018 12:55:17 CH

Danh sách sinh viên đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp và chưa đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp, QUÝ 3/2018. Danh sách gồm sinh viên đại học và cao đẳng các ngành NTTS, BHTS, QLNLTS các khóa K56, K55, K54. Mời xem chi tiết ở đây. 

Ý kiến phản hồi trước ngày 14/8/2018 (trước khi danh sách chính thức được trình Hiệu trưởng duyệt) về Văn phòng Viện NTTS (Cô Thủy - Thư ký)