Chi tiết thông báo
Minimize

Tuần sinh hoạt công dân SV K60
8/15/2018 1:45:36 PM

Lịch "Tuần sinh hoạt công dân của sinh viên K60": Xem chi tiết ở đây

- Thời gian: bắt đầu từ ngày 04/9/2018. 
- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.