Chi tiết thông báo
Minimize

Công ty TNHH Skretting (Vietnam) đang cần tuyển 17 nhân viên Đại diện bán hàng (thức ăn TS) và kỹ thuật, làm việc trên toàn quốc.
8/23/2018 9:52:03 AM

Công ty TNHH Skretting (Vietnam) đang cần tuyển 17 nhân viên Đại diện bán hàng (thức ăn TS) và kỹ thuật, làm việc trên toàn quốc. Yêu cầu: sinh viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến Nuôi trồng thủy sản, sinh học, nông nghiệp.... Ngày phỏng vấn tuyển dụng: 28-29/8/2018. Chi tiết mời xem ở đây.