Chi tiết thông báo
Minimize

Viện NTTS tổ chức buổi gặp mặt sinh viên K60
9/5/2018 8:54:27 AM

Viện NTTS tổ chức buổi gặp mặt sinh viên K60 theo thời gian và địa diểm như sau:

1/ Thời gian: 7h30 ngày 16/9/2018
2/ Địa điểm:   HT số 3
3/ Thành phần: Toàn thể CBGV của Viện