Thông báo
Đóng

Viện NTTS tổ chức buổi gặp mặt sinh viên K60
05/09/2018 8:54:27 SA

Viện NTTS tổ chức buổi gặp mặt sinh viên K60 theo thời gian và địa diểm như sau:

1/ Thời gian: 7h30 ngày 16/9/2018
2/ Địa điểm:   HT số 3
3/ Thành phần: Toàn thể CBGV của Viện