Chi tiết thông báo
Minimize

THÔNG BÁO TẬP HUẤN SỬ DỤNG THƯ VIỆN ĐỐI VỚI SINH VIÊN K.60
9/19/2018 9:20:35 AM

Thư viện tổ chức tập huấn sử dụng cho sinh viên khóa 60 bắt đầu từ ngày 20/09/2018 - 31/10/2018

- Thủ tục: Đại diên ban cán sự lớp, lên trực tiếp thư viện để đăng ký lịch tập huấn cụ thể cho lớp.

- Địa chỉ liên hệ: cô Nguyễn Thị Hiền Trang - nhà TV1 - Thư viện, ĐT: 0258 471 443 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nhận đăng ký bắt đầu từ 17/09/2018.

- Các lớp đăng ký trước sẽ tập huấn và sử dụng thư viện trước. Chỉ những sinh viên đã qua tập huấn mới được cấp quyền sử dụng thư viện.