Chi tiết thông báo
Minimize

DS đăng ký làm đồ án tốt nghiệp HKII NH 18-19
1/9/2019 7:52:31 AM


VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

THÔNG BÁO


BỘ MÔN QLSKĐVTS ĐƯA DS ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HKII NH 18-19

SV có nhu cầu đăng ký trực tiếp với thầy Trần Văn Phước (phuoctv@ntu.edu.vn) trước ngày 26/01/2019.

Danh sách xem tại đây