Chi tiết thông báo
Minimize

Lịch sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019
1/14/2019 10:12:55 AM


VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

THÔNG BÁO

(V/v sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019)

Thời gian: 8h ngày 19/01/2019

Địa điểm: P. Chuyên đề Viện

TP: Toàn thể CBCNVC  của Viện

Kính mời toàn thể quý thầy, cô tham dự.