Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo về việc công bố danh sách Sinh viên làm luận văn năm 2019
1/30/2019 4:12:30 PM


Viện nuôi trồng Thủy sản thông báo đến Sinh viên danh sách dự kiến gồm:
1 - Danh sách các sinh viên đủ điều kiện làm Luận văn năm 2019.


2 - Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện làm luận văn năm 2019.