LIÊN HỆ
Minimize

TRƯỞNG BỘ MÔN

Thầy Phạm Quốc Hùng: Điện thoại:01653 757 898
    Email: phamquochung@ntu.edu.vn
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Phụ trách Trại thực nghiệm Nuôi thủy sản nước ngọt NINH PHỤNG - NINH HÒA  -KHÁNH HÒA

Đàm Bá Long. Điện thoại: 0914074784
                      Email: longdb@ntu.edu.vn