LIÊN KẾT HỢP TÁC
Minimize

Các đối tác chính trong nước của Bộ môn:

Công ty TNHH Huy Thuận

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
   
            Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên   
           
           Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kontum

          Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia LaiCác đối tác chính nước ngoài của Bộ môn:

Đại học Burapha - Thủy sinh vật cảnh

Trường Cao Đẳng Thủy sản Bắc Ninh

Khoa Thủy sản Đại học Nông Lâm TPHCM

Khoa Thủy sản Đại học Cần Thơ

Khoa Thủy sản Đại học Nông Lâm Huế