Tin chi tiết
Minimize
BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC HỌC KỲ I & DỰ KIẾN CÔNG TÁC HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2011-2012 

IoA 4/16/2012 8:38:56 AM
Có thể nói, trong học kỳ qua, khoa NTTS đã thực hiện và hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn. Tất cả cán bộ viên chức trong khoa đã nỗ lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cho sự thành công của một học kỳ nhiều khó khăn và thách thức.

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC HỌC KỲ I & DỰ KIẾN CÔNG TÁC HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2011-2012

Tổng số cán bộ trong khoa: 57, trong đó PGS:1; TS: 6; ThS: 38; KS: 12

Số cán bộ đang học tập, công tác ở nước ngoài: 13

Số cán bộ hiện đang làm việc tại khoa: 44

I. BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC HỌC KỲ I

1. Công tác sinh viên

Tình hình học tập và rèn luyện của sinh viên diễn ra đúng kế hoạch. Số lượng sinh viên có mặt thường xuyên ở lớp chiếm tỷ lệ cao, bình quân 90-95%, trong khi tỷ lệ sinh viên vắng học, bỏ học hoặc đi học muộn chiếm 2-9%. Sinh viên tham dự chào cờ hàng tháng chiếm khoảng 95%. Sinh viên sinh hoạt lớp có mặt bình quân 90% và vắng mặt không lý do khoảng 10%. Công tác giáo viên chủ nhiệm được duy trì thường xuyên và thực hiện tốt trong học kỳ. Hầu hết các cán bộ được phân công chủ nhiệm lớp có tình thần trách nhiệm cao và quan tâm đến sinh viên.

            Trong học kỳ qua, khoa đã tiến hành kiểm tra sinh viên ngoại trú ở các lớp 50NT1, 51NT tại phường Vĩnh Phước, Hòn Chồng và đường Đoàn Trần Nghiệp. Các lớp 50 NT-1, 50NT-2, 50BH và 50MT đã thực hiện chương trình thực tập giáo trình tại  trại thực nghiệm Ninh Phụng và một số địa điểm tại Khánh Hòa. Công tác sinh viên tại các cơ sở thực tập đảm bảo an toàn, sinh hoạt lành mạnh và an ninh được đảm bảo. Đoàn Khoa nhắc nhở SV các lớp chăm chỉ học tập, thực hiện mùa thi nghiêm túc, vui chơi an toàn, lành mạnh dịp No-el và tết Dương lịch 2012. Khoa cũng đã tổ chức cho sinh viên nuôi khóa 53 hệ đại học và cao đẳng tham quan khu vực nuôi biển tại Vũng Ngán trên Vịnh Nha Trang. Một số hoạt động đoàn như tham gia giải bóng đá mini và hội thi văn nghệ do đoàn trường tổ chức được sinh viên tham gia nhiệt tình. Thực hiện nghiêm túc việc mặc áo đoàn vào thứ 2 hàng tuần cho đoàn viên sinh viên. Công tác kiện toàn BCH, BCS lớp của các chi đoàn đã hoàn thành: 52NT, 50NT-1, 50NT-2, 50MT, 50BH.

2. Công tác đào tạo

2.1. Đại học- cao đẳng

Cán bộ giảng dạy thực hiện nghiêm túc và đúng tiến độ thời khóa biểu của CBGD tại Nha Trang và Kiên Giang. Các bộ môn tổ chức thực tập giáo trình cho các lớp: 50NT-2 thực tập tại Ninh Phụng, 50MT và 50BH thực tập giáo trình tại Khánh Hòa và 50NT Kiên Giang thực tập tại Kiên Giang và Cam Ranh. Các trưởng đoàn thực tập đã báo cáo kết quả thực tập. Nhìn chung, hoạt động này diễn ra theo đúng kế hoạch và đã thu được những kết quả nhất định. Công tác tổ chức thi học kỳ I năm học 2011-2012 cho sinh viên các khóa 50, 51, 52, 53 nghiêm túc.

Công tác kiểm tra chấm và lưu trữ bài thi tại BM Sinh học nghề cá cho thấy không có vi phạm. Các bộ môn rà soát lại công tác năm học và định mức công việc cho từng cán bộ trong bộ môn, trên cơ sở đó có những đề xuất cho công tác năm học. Trong kỳ I, đã có 9 cán bộ giảng dạy đăng ký đổi mới phương pháp giảng dạy, trong đó BM Sinh học nghề cá có 5 cán bộ, BM Kỹ thuật NTTS có 2 cán bộ và BM Quản lý môi trường và bệnh có 2 cán bộ. Các bộ môn đã tổ chức dự giờ và đánh giá tiết giảng cho 4 cán bộ giảng dạy đăng ký đổi mới phương pháp giảng dạy trong năm học với kết quả đánh giá đạt loại khá trở lên.

Hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình khung ngành NTTS theo chỉ đạo của tổ chuyên gia và Giám hiệu.

Tổng số giờ giảng dạy toàn khoa (chưa quy đổi hệ số) là: 2527 giờ

Bộ môn Quản lý môi trường và bệnh thủy sản: 795 giờ

Bộ môn Sinh học nghề cá: 886 giờ đào tạo và 612 giờ KHCN

Bộ môn kỹ thuật NTTS: 1120 giờ

2.2. Sau đại học

Khoa đã tổ chức giảng dạy cao học cho khóa 2011 theo đúng lịch. Trong học kỳ qua, lớp cao học NTTS khóa 2011 đã học 7 môn tương ứng với 17 tín chỉ. Tổ chức bảo vệ luận văn cao học cho khóa 2009 tại Bắc Ninh và Hải Phòng và một số học viên khóa 2007, 2008, 2009 tại Nha Trang (34 học viên). Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp khoa cho 3 nghiên cứu sinh: Đào Văn Trí, Nguyễn Tấn Sỹ và Nguyễn Địch Thanh. Đề xuất cán bộ hướng dẫn và giao đề tài luận văn cho 24 học viên cao học khóa 2010 và 13 học viên cao học 2010 tại Hải Phòng. Đề xuất hướng nghiên cứu, cán bộ hướng dẫn và bộ môn quản lý cho 4 nghiên cứu sinh trúng tuyển năm 2011. Hoàn chỉnh đề cương các học phần và đề cương chi tiết học phần cho các chương trình đào tạo ThS và TS. Giao các chuyên đề tiến sĩ cho 2 NCS. Số giờ lý thuyết giảng dạy cho các lớp cao học như sau:

Bộ môn Quản lý môi trường và bệnh thủy sản: 30 giờ

Bộ môn Sinh học nghề cá: 90 giờ

Bộ môn kỹ thuật NTTS: 105 giờ

2.3. Tập huấn ngắn hạn

Khoa kết hợp với tổng cục thủy sản tổ chức tập huấn ngắn hạn “Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” và cấp chứng chỉ cho cán bộ các địa phương: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận cho hơn 20 học viên.

3. Khoa học công nghệ và Hợp tác đối ngoại

Hội đồng khoa học - đào tạo cấp khoa gồm 13 thành viên đã được thành lập và có buổi họp đầu tiên để xây dựng chương trình khung ngành NTTS.

            Khoa cử đoàn công tác đến hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận và công ty Thông Thuận kết nối hợp tác KHCN và đào tạo. Trong học kỳ qua, khoa đã cử 26 lượt cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo và tập huấn trong nước và quốc tế, cụ thể như sau:

2 cán bộ tham dự khóa tập huấn về phương pháp viết dự án và báo khoa học tại Tam Đảo do quỹ khoa học trẻ Thụy Điển IFS tài trợ;

4 cán bộ thao dự hội nghị toàn quốc về Động vật thân mềm tại Viện III

1 cán bộ tham dự hội nghị thủy sản tại ĐH Nông Lâm TP HCM;

1 cán bộ tham dự hội thảo Xây dựng hệ thông thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ;

6 cán bộ tham dự hội thảo quốc tế về quản lý nguồn lợi và đa dạng sinh học tại Viện NCNTTS III;

1 cán bộ tham dự hội nghị về nuôi biển tại Malaysia;

1 cán bộ tham dự hội nghị quốc tế về bệnh thủy sản khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Ấn độ;

1 cán bộ tham dự khóa tập huấn quản lý dự án tại Tp. Cần Thơ do SUDA tổ chức và tài trợ;

1 cán bộ tham dự hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc tại Tp HCM;

4 cán bộ tham dự hội thảo “Nâng cao chất lượng tôm giống tại Bình Thuận” do tổng cục thủy sản tổ chức;

   1 cán bộ tham dự hội nghị “Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V” tại Hà Nội và Hạ Long;

   1 cán bộ tham dự Hội thảo “Thúc đẩy qurn lý tài nguyên dựa vào cộng đồng tại Khánh Hòa”;

   1 cán bộ tham dự Hội thảo “Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của giải pháp xử lý bùn thải ao nuôi cá Tra vùng đồng bằng sông Mê Kông, Việt Nam” tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II;

   1 cán bộ tham dự Tập huấn “Ứng dụng viễn thám màu trong nghiên cứu các quá trình ven bờ và ngoài khơi và nguồn lợi sinh vật biển có liên quan” tại Viện Hải dương học Nha Trang.

Khoa kết hợp với công đoàn tổ chức hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo khoa NTTS. Đây là hoạt động có ý nghĩa ngoài các cán bộ còn có các em sinh viên tham gia. Báo cáo tổng kết phase 2 dự án SRV 2701 cũng như dự kiến kế hoạch cho năm 2012. Các bộ môn báo cáo hiện trạng các đề tài khoa học và dự án hợp tác: Những đề tài đang triển khai và đã được duyệt săp triển khai; tiến độ và tình hình thực hiện, tổng kinh phí từng đề tài, người tham gia. Hoàn chỉnh đề cương sơ bộ kế hoạch hội nghị Việt – Đài về công nghệ sản xuất giống và nuôi biển trình tổng cục thủy sản xem xét xin kinh phí. Nghiệm thu 1 đề tài cấp trường cho cô Lê Hoàng Thị Mỹ Dung và 1 đề tài cấp tỉnh Khánh Hòa đạt loại xuất sắc (đề tài cá chim vây vàng), Nghiệm thu giáo trình “Kỹ thuật nuôi Động vật thân mềm” của TS Ngô Anh Tuấn.

Trong học kỳ I, khoa đã tiếp nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại khoa nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong đào tạo và khoa học công nghệ (ĐH Nam Sec, ĐH Auburn, Mỹ, NACA, ĐH Queensland & ĐH Newcatle, Úc) và tiếp nhận một thực tập sinh từ ĐH Palermo, Italia. Tổng kết dự án SRV 2701 đúng tiến độ và gia hạn hoạt động đào tạo 2 NCS trong năm 2012.

Kế hoạch KHCN giai đoạn 2012-2016 đã hoàn thiện. Các đề tài, dự án đang triển khai bình thường và theo tiến độ. Hiện tại khoa đang chủ trì 6 cấp trường trong đó có 1 đề tài của sinh viên, 2 đề tài cấp tỉnh, 4 đề tài cấp bộ, 1 đề tài thuộc dự án SRV 2701 và 1 đề tài dự án quốc tế, tôm hùm Aciar do TS Lê Anh Tuấn phụ trách. Khoa cũng đã gửi 4 đề xuất nhiệm vụ KHCN cho sở KHCN tỉnh Quảng Ninh.

Về các công trình khoa học, đã có hơn 20 bài báo khoa học của cán bộ trong khoa được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế; một sách chuyên khảo “sinh sản nhân tạo cá – ứng dụng hormon steroid” đã được xuất bản tại nhà xuất bản nông nghiệp; một giáo trình Kỹ thuật nuôi Động vật thân mềm đã được nghiệm thu, 3 giáo trình và sách tham khảo đang được biên soạn và dự kiến hoàn thành trong năm 2012 (Kỹ thuật sản xuất thức ăn sống, sinh học nghề cá và phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu). Ngoài ra một cán bộ đang hoàn thiện giáo trình Quản lý chất lượng nước trong NTTS (tái bản lần 1).

Khoa cũng đã tiến hành các đề tài KHCN trên cơ sở các nhóm nghiên cứu được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng:

Nhóm 1: Bảo quản tinh dịch cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis), do TS Lê Minh Hoàng làm trưởng nhóm;

Nhóm 2: Chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá chim vây vàng cho Ninh Thuận, do PGS TS Lại Văn Hùng làm trưởng nhóm;

Nhóm 3: Nghiên cứu các thông số kỹ thuật, xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá dìa (Siganus guttatus) tại Khánh Hòa, do TS Cái Ngọc Bảo Anh làm trưởng nhóm.

4. Công tác hành chính và cán bộ

Hoàn thành công tác bàn giao giữa trưởng khoa củ và mới và ổn định tổ chức ở các bộ môn nhiệm kỳ 2011-2016. Cán bộ viên chức chấp hành về cơ bản kỷ luật lao động. Hầu hết các thành viên trong khoa tham gia chào cờ đầu tháng, họp Khoa, họp Bộ môn, nghe báo cáo thời sự, các sinh hoạt tập thể. Tuy nhiên vẫn còn một số ít cán bộ vẫn thờ ơ với công tác này.

            Ngày 20-11 đã được tổ chức trên tình thần tiết kiệm và thân mật. Khoa đã tiếp nhận 1 cán bộ đi học cao học ở Bỉ về công tác tại BM kỹ thuật NTTS. Hoàn tất thủ tục cho 1 cán bộ theo học NCS tại Đan Mạch, 2 cán bộ theo học cao học tại Na Uy, 1 cán bộ thực tập sinh tại Hàn Quốc 6 tháng và 1 cán bộ làm chuyên gia tại Úc 6 tháng. Công tác quản lý và vận hành phòng Bảo tàng thủy sinh vật tốt.

5Công tác quản trị vật tư, tài sản

Khoa đã tiến hành tổng kiểm kê tài sản do khoa quản lý và phân công cán bộ ở từng bộ môn phụ trách thiết bị. Danh mục thiết bị do các bộ môn quản lý đã được tổng hợp và đã bàn giao tài sản thanh lý, điều chuyển tới phòng KHTC.

            Trại Ninh Phụng phục vụ tốt cho công tác thực tập của sinh viên. Cơ sở nuôi biển tại Vũng Ngán đã được tu sửa sau mùa mưa bảo.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Có thể nói, trong học kỳ qua, khoa NTTS đã thực hiện và hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn. Tất cả cán bộ viên chức trong khoa đã nỗ lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cho sự thành công của một học kỳ nhiều khó khăn và thách thức.

II. DỰ KIẾN CÔNG TÁC CHÍNH HỌC KỲ II

1. Công tác sinh viên

-          Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên.

-          Thành lập câu lạc bộ chuyên ngành NTTS

-          Đại hội đoàn khoa

2. Công tác đào tạo

2.1. Đại học cao đảng

-          Tổ chức giảng dạy cho các lớp Đại học, cao đẳng tại Nha Trang và Kiên Giang theo đúng thời khóa biểu.

-          Triển khai giao đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 50

-          Chuẩn bị công tác tốt nghiệp sinh viên cho khóa 50.

-          Đánh giá giờ giảng của 5 cán bộ còn lại đăng ký đổi mới phương pháp

-          Hoàn thiện chương trình khung ngành NTTS và đề cương các học phần.

-          Bài giảng của tất cả các môn học phải được in và nộp cho bộ môn 1 bản và khoa 1 bản để quản lý ngoại trừ các môn học đã có giáo trình.

2.2. Sau đại học

-          Tổ chức giảng dạy 6 học phần tương đương 13 tín chỉ cho lớp cao học 2011 tại Nha Trang và cho đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ.

-          Giao đề tài luận văn thạc sĩ cho các học viên khóa 2010 tại Nha Trang và Hải Phòng

-          Tổ chức bảo vệ đề cương nghiên cứu cho học viên khóa 2010 tại Hải Phòng

-          Công tác tuyển sinh sau đại học tại Nha Trang và Hải Phòng

-          Tổ chức giảng dạy các học phần tiến sĩ và bảo vệ tiểu luận tổng quan, đề cương nghiên cứu cho các NCS từ khóa 2006 trở về sau.

2.3. Tập huấn ngắn hạn

-          Tiếp tục tìm kiếm và tổ chức từ 1-2 khóa tập huấn ngắn hạn cấp chứng chỉ với các địa phương có nhu cầu

-          Kết hợp với tổng cục thủy sản tổ chức 1-2 khóa tập huấn ngắn hạn cấp chứng chỉ với các doanh nghiệp và địa phương.

3. Khoa học công nghệ và Hợp tác đối ngoại

-          Tổ chức hội thảo Việt – Đài dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5.

-          Tổ chức hội thảo quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống với NACA tháng 6.

-          Cử đoàn cán bộ tham gia hội nghị sinh viên tại Huế tháng 3/2012.

-          Kiểm tra tiến độ các đề tài KHCN.

-          Xây dựng kế hoạch KHCN 2013.

-          Thành lập các nhóm hợp tác đối ngoại trong nghiên cứu và đào tạo.

-          Hoàn thiện các giáo trình và sách tham khảo đang biên soạn dở dang.

-          Hoàn tất 3 thuyết minh và hợp đồng đề tài nghiên cứu mới với 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Quảng Ninh.

4. Công tác hành chính và cán bộ

-          Rà soát chuyên môn cho từng cán bộ giảng dạy và hoàn thành quy hoạch chuyên môn cho toàn khoa.

-          Sắp xếp lại môn học tương ứng với nhân sự cho các bộ môn.

5Công tác quản trị vật tư, tài sản

-          Tiếp tục rà soát thiết bị do khoa quản lý.

-          Thanh lý một số tài sản của dự án SRV 2701

                                                                        TM Ban chủ nhiệm khoa

                                                                             Phạm Quốc Hùng


Các tin cùng thể loại
+ Danh sách sinh viên đạt điều kiện tốt nghiệp và chưa đạt tốt nghiệp Quý 1/2017-2018
+ Thông báo: Đăng ký học cùng lúc hai chương trình và học tiếng Anh tăng cường Học kỳ 2, năm học 2017 - 2018
+ V/v Tổ chức Hội đồng đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình độ đại học (từ Kỳ 1/2018-2019)
+ TỌA ĐÀM HƯỚNG NGHIỆP – GẶP MẶT SINH VIÊN K60
+ Viện NTTS: DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP QUÝ 3/ NĂM 2018 (Đại học & Cao đẳng; Các ngành NTTS, BHTS, QLNLTS)
+ Lịch thi lại học kỳ 2/2017-2018
+ Danh sách sinh viên đạt điều kiện tốt nghiệp và chưa đạt tốt nghiệp 8/2018 (Ngành NTTS, BHTS & QLNLTS; Dự kiến)
+ Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho tân sinh viên K59
+ Trường ĐH Nha Trang chào đón tân sinh viên khóa 59 nhập học
+ Khung thời gian kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018
+ Hướng dẫn đăng ký môn học và xem thời khóa biểu học tập trên website https://sinhvien.ntu.edu.vn/
+ 34 học viên cao học Nuôi trồng thủy sản bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ
+ BM Cơ sở Sinh học nghề cá tổ chức giảng thử cho cán bộ tập sự
+ Lớp 50 NT-2 thực tập giáo trình kỹ thuật Nuôi trồng hải sản
+ Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng Hải sản tổ chức giảng thử cho cán bộ tập sự
+ Khoa Nuôi trồng Thủy sản tổng kết năm học 2010 - 2011
+ NCS Nguyễn Địch Thanh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp khoa tại Khoa Nuôi trồng thủy sản
+ NCS Nguyễn Tấn Sỹ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp khoa tại Khoa Nuôi trồng thủy sản – Đại học Nha Trang
+ Khoa NTTS tổ chức nghiệm thu cấp khoa giáo trình Kỹ thuật nuôi ĐVTM của TS Ngô Anh Tuấn
+ Khoa Nuôi trồng Thủy sản tổng kết năm học 2010 - 2011
+ Chào cờ sinh viên Khoa Nuôi trồng Thủy sản tháng 4 năm 2012
+ Phân công đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 49 tại Nha Trang
+ Lớp 50NT-1 thực tập giáo trình kỹ thuật nuôi trồng hải sản
+ Lớp NT50-1 kết thúc thực tập giáo trình kỹ thuật nuôi trồng hải sản
+ Chào cờ sinh viên tháng 12/2011
+ Phân công đồ án tốt nghiệp cho sinh viên NTTS khóa 49 tại phân hiệu Kiên Giang
+ Giới thiệu các báo cáo tham luận của sinh viên khoa NTTS tại Hội nghị sinh viên năm học 2010-2011
+ Chào cờ sinh viên Khoa Nuôi trồng Thủy sản tháng 5 năm 2012
+ Khoa Nuôi trồng Thủy sản tổ chức thông qua đề cương luận văn thạc sĩ của các học viên lớp Cao học Nuôi trồng Thủy sản 2011.
+ Bản tin Khoa Nuôi trồng Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang
+ Khoa Nuôi trồng Thủy sản tổ chức bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 50
+ Hơn 100 sinh viên khóa 50 Khoa Nuôi trồng Thủy sản nhận bằng và dự lễ tốt nghiệp đại học
+ NCS Nguyễn Địch Thanh và NCS Nguyễn Tấn Sỹ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường
+ Danh sách sinh viên đạt điều kiện tốt nghiệp Quý 2/2018, Ngành NTTS, Viện NTTS
+ Khoa NTTS tổ chức bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên 50NTKG tại Phân hiệu Kiên Giang
+ Kế hoạch năm học 2012-2013 của Khoa NTTS
+ NTU - Kế hoạch tuyển sinh Đại học & Cao đẳng năm 2018
+ Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy
+ VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐH, CĐ NĂM 2015
+ Hội đồng bảo vệ đồ án/ kháo luận tốt nghiệp của K55. Thời gian bảo vệ dự kiến: ngày 17-18/06/2017
+ Lịch thi chính thức cho Học kỳ II năm học 2016-2017
+ Rộn ràng ngày mở tại Trường Đại học Nha Trang
+ Bảy học viên cao học Khoa NTTS bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ đợt I năm 2013
+ Lớp Cao học NTTS Hải Phòng bảo vệ luận văn cao học
+ Sinh viên khóa 51 Khoa Nuôi trồng Thủy sản bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp
+ GS.TS Augustine Arukwe sang giảng dạy học phần nội tiết học cho lớp cao học quốc tế NTTS tại Viện NTTS
+ GS.TS Fu-Sung Chiang, giảng viên trường Đại học Hải dương Đài Loan, sang dạy cao học tại Viện NTTS
+ NCS Ngô Văn Mạnh bảo vệ các Chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
+ Viện Nuôi trồng Thủy sản gửi Nghiên cứu sinh thực tập tại Thái Lan
+ GS.TS Yew-Hu Chien giảng dạy học phần Quản lý chất lượng nước trong NTTS tại Viện NTTS
+ Học viên cao học NTTS dự lễ khai giảng và phát bằng tốt nghiệp năm 2013
+ Lớp cao học quốc tế NTTS Bảo vệ đề cương luận văn cao học
+ Kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 (dự kiến)
+ Lớp tập huấn Dinh dưỡng Nuôi trồng Thủy sản diễn ra tại Trường Đại học Nha Trang
+ NCS Ngô Vĩnh Hạnh bảo vệ thành công Đề cương nghiên cứu và Tiểu luận tổng quan
+ Viện NTTS tổ chức đánh giá đề cương thạc sĩ của 21 học viên cao học lớp CHNT2013-2
+ Khóa học dành cho NCS thuộc Dự án Vlir được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang
+ 12 học viên lớp cao học Rwanda bảo vệ luận văn tốt nghiệp tại Viện Nuôi trồng Thủy sản
+ Danh sách giáo viên cố vấn năm học 2017-2018, Viện NTTS
+ NCS Ngô Văn Mạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở
+ NCS Trần Văn Phước đã bảo vệ 2 chuyên đề NCS tại Viện NTTS
+ NCS Trương Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Hải Thanh bảo vệ đề cương nghiên cứu và tiểu luận tổng quan
+ Lớp Cao học NTTS Hải Phòng bảo vệ luận văn cao học
+ Ngày 14 tháng 7 năm 2015, Viện NTTS tổ chức tổng kết năm học 2014-2015
+ LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC 2011-2015
+ Thông báo tuyển sinh đại học ngành Bệnh học Thủy sản và ngành Quản lý Nguồn lợi Thủy sản
+ NCS Ngô Văn Mạnh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường
+ NCS Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở
+ NCS Nguyễn Hữu Khánh bảo vệ thành công hai chuyên đề tiến sĩ
+ HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CAO HỌC
+ Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ quý II/2016
+ Thông tin tuyển sinh 2016 của Viện Nuôi trồng Thủy sản
+ Viện NTTS dự kiến xét tuyển nguyện vọng bổ sung
+ Nghiên cứu sinh Trương Thị Bích Hồng đã bảo vệ thành công hai chuyên đề tiến sĩ
+ Tuyển sinh: Từ năm 2018, các trường ĐH tự xác định ngưỡng đầu vào
+ Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung học phần trong chương trình đào tạo (khóa 55 đến 57 hệ ĐH, khóa 56 hệ CĐ)
+ Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (từ khóa 58 trở đi)
+ Ban hành Quy định tổ chức đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ
+ Tổ chức thực tập giáo trình cho hai lớp Quản lý nguồn lợi K55 & Cao đẳng NTTS K56
+ Tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên không chuyên ngữ
+ Bổ sung nội dung về đánh giá tính chuyên cần và điều kiện dư thi kết thúc học phần (01/3/2017)
+ Viện NTTS tổ chức khóa đào tạo "Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống trong nuôi trồng thủy sản" cho cán bộ Chi cục thủy sản Đắk Lắk
+ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP, Học kỳ 1 năm học 2016-2017
+ Giới thiệu Chương trình đào tạo các ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý nguồn lợi
+ Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (4.2017)
+ Hướng dẫn Tuyển sinh bậc đại học và cao đẳng bằng thông qua xét học bạ tại trang đăng ký trực tuyến NTU
+ Trường ĐH Nha Trang: Thông tin tuyển sinh hệ đại học & cao đẳng năm 2017
+ Ban hành Chương trình đào tạo K58 trở đi, Ngành: Nuôi trồng TS, Bệnh học TS, Quản lý nguồn lợi TS
+ Đăng ký Học phần học kỳ hè, năm học 2016-2017
+ Lịch thi Đợt 1 Học kỳ 1/2017-2018
+ Thông báo của Hiệu trưởng về việc học chương trình thứ 2 đối với sinh viên khóa 56 và khóa 57.
+ Thời khóa biểu Học kỳ hè, 2016-2017
+ Lịch bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp của ngành NTTS và ngành QLNL K55 (16-18/5/2017)
+ THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC (BẰNG HỌC BẠ) VÀ CAO ĐẲNG (BẰNG HỌC BẠ & KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA) NĂM 2017