QUY MÔ ĐÀO TẠO CỦA VIỆN NTTS
Đóng

Các ngành Đào tạo

(1) Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản

Mục tiêu của ngành:

 • Đào tạo người học đạt trình độ chuyên môn để làm việc tốt trong lĩnh vực NTTS.
 • Cung cấp kiến thức về kỹ thuật NTTS nước ngọt và các loài hải sản có giá trị kinh tế cao.
 • Trang bị phương pháp học tập và nghiên cứu để có thể tự học tập thường xuyên, để không ngừng nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khao học và công nghệ thuộc lĩnh vực NTTS.

(2) Ngành Bệnh Học Thủy Sản

Mục tiêu của ngành:

 • Có kiến thức căn bản về lĩnh vực sinh học.
 • Có kiến thức chung về lĩnh vực NTTS.
 • Có kiến thức sâu về bệnh học và bệnh ở các đối tượng NTTS.
 • Có khả năng chuẩn đoán, phòng bệnh và xác định biện pháp chữa trị các bệnh ở động vật thủy sản.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị để nghiên cứu, chuẩn đoán bệnh cho động vật thủy sản.
 • Có khả năng xây dựng chương trình quản lý sức khỏe động vật thủy sản cho các cở sở NTTS.

(3) Ngành Quản Lý Môi Trường và Nguồn Lợi Thủy Sản

Mục tiêu của ngành:

 • Trang bị nền tảng kiến thức về môi trường, chú trọng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản, các vấn đề ô nhiễm và rủi ro môi trường, các phương pháp phân tích và đánh giá tác động môi trường; các biện pháp xử lý môi trường nhằm hướng đến sự phát triển bền vững.
 • Rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp trong các hoạt động thực tiễn về kỹ thuật và quản lý môi trường, nhất là môi trường NTTS.
 • Trang bị phương pháp học tập và nghiên cứu để có thể tự học tập thường xuyên, để không ngừng nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khao học và công nghệ thuộc lĩnh vực NTTS.

Các Bậc Đào Tạo

        (1) Bậc Cao Đẳng:             3 năm

        (2) Bậc Đại Học:                4 năm

        (3) Bậc Sau Đại Học:

- Thạc Sỹ:        2-3 năm

- Tiến Sỹ:         4 năm 

Chương trình đào tạo

(1)   Cao đẳng

(2)   Đại học

(3)   Sau đại học

Thông tin
Đóng
Thông tin đào tạo
Đóng

Năng lực đào tạo

Bậc và ngành đào tạo

Đại học – Cao đẳng

Cao học

Nghiên cứu sinh

Quy định – Quy chế

Chương trình đào tạo

Chương trình học phần

Chương trình giảng dạy học phần

Lịch trình và PPGD

Tin đào tạo

Đăng ký đổi mới PPGD

Hội thảo dạy và học

Phương pháp học tập hiệu quả

Lịch học

Phân công tốt nghiệp