Lịch trình và Phương pháp giảng dạy
Đóng
NĂM HỌC 2013-2014

Bộ môn Nuôi thủy sản Nước ngọt

1. Khuyến ngư và Phát triển Nông thôn - 52NTTS - ThS Tôn Nữ Mỹ Nga

2. Ô nhiễm Môi trường Nước - 52NTTS - ThS Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

3. Sản xuất giống và nuôi Thủy sinh vật cảnh - 52NTTS - ThS Phạm Thị Anh

4. Thực hành Thực vật ở nước - 54NTTS - Cô Nguyễn Thị ThúyBộ môn Nuôi thủy sản Nước lợ

1. Sản xuất giống và nuôi Động vật thân mềm - 53NTTS - ThS Vũ Trọng Đại

2. Sản xuất giống và trồng Rong biển - 53NTTS - ThS Lê Thị Hồng Mơ

3. Công nghệ sịnh học trong Nuôi trồng Thủy sản - 53NTTS - TS Nguyễn Tấn Sỹ
Bộ môn Nuôi thủy sản Nước mặn

1. Sản xuất giống và nuôi Cá biển

2. Sản xuất giống và nuôi Giáp xác - 53NTTS - ThS Trần Văn DũngNăm học 2012-2013

Bộ môn Sinh học Nghề cá

1. Công nghệ sinh học trong Nuôi trồng Thủy sản
2. Dinh dưỡng và Thức ăn Thủy sản
3. Sinh học Đại cương (hệ cao đẳng)
4. Sinh lý Động vật Thủy sản
5. Sinh lý Động vật Thủy sản (hệ cao đẳng)
6. Sinh thái Thủy sinh vật
7. Tiếng Anh chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản
8. Công nghệ sinh học trong Nuôi trồng Thủy sản - CNT53
9. Di truyền và chọn giống thủy sản - 53NTTS


Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản

1. Sản xuất giống và nuôi Giáp xác - 52NTTS
2. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - 52NTTS
3. Phương pháp Bố trí thí nghiệm và Xử lý số liệu - 52NTTS
4. Nuôi thương phẩm cá nước ngọt - 52NTTS
5. Thức ăn trong Nuôi trồng Thủy sản - 53NTTS
6. Thực tập giáo trình Kỹ thuật Nuôi trồng Hải sản - 52NTTS
7. Kỹ thuật Nuôi trồng Hải sản - CNT53


Bộ môn Quản lý Môi trường và Bệnh Thủy sản

1. Đa dạng sinh học - 51NTTS
2. Giáo dục Bảo vệ môi trường - CTP53-1
3. Giáo dục Bảo vệ môi trường - CTP53-2
4. Miễn dịch học đại cương và ứng dụng trong NTTS - 53NTTS
5. Sử dụng và bảo vệ Nguồn lợi thủy sản - 52NTTS
6. Vi sinh vật và ứng dụng trong NTTS - 53NTTS
7. Sử dụng và bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản - CNT53
8. Bệnh học Thủy sản - CNT53
9. Giáo dục Bảo vệ Môi trường - 54NTTS
10. Quản lý Chất lượng nước trong NTTS - 53NTTS
11. Bệnh học Thủy sản - 53NTTS


Năm học 2011-2012
Thông tin đào tạo
Đóng

Năng lực đào tạo

Bậc và ngành đào tạo

Đại học – Cao đẳng

Cao học

Nghiên cứu sinh

Quy định – Quy chế

Chương trình đào tạo

Chương trình học phần

Chương trình giảng dạy học phần

Lịch trình và PPGD

Tin đào tạo

Đăng ký đổi mới PPGD

Hội thảo dạy và học

Phương pháp học tập hiệu quả

Lịch học

Phân công tốt nghiệp