Thành tích đào tạo của Viện NTTS
Đóng

Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ trên đại học được đào tạo tại Viện đã và đang đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững nền kinh tế biển Việt Nam. Ngoài ra, Viện còn hỗ trợ đào tạo nhân lực cho nước bạn Lào và Campuchia. Đến nay Viện Nuôi trồng Thủy sản đã đào tạo cho cả nước hàng nghìn kỹ sư nuôi trồng thủy sản, hàng trăm thạc sĩ và tiến sĩ.
.

Sinh viên lớp Cao học Norad 2008 đang thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên nước ngoài
Thông tin
Đóng
Thông tin đào tạo
Đóng

Năng lực đào tạo

Bậc và ngành đào tạo

Đại học – Cao đẳng

Cao học

Nghiên cứu sinh

Quy định – Quy chế

Chương trình đào tạo

Chương trình học phần

Chương trình giảng dạy học phần

Lịch trình và PPGD

Tin đào tạo

Đăng ký đổi mới PPGD

Hội thảo dạy và học

Phương pháp học tập hiệu quả

Lịch học

Phân công tốt nghiệp