Các đơn vị trực thuộc Viện NTTS
Đóng
Viện Nuôi trồng Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang hiện tại có 3 bộ môn chuyên ngành. Ngoài ra, Viện còn quản lý Bảo tàng Thủy sinh vật.

Các bộ môn chuyên ngành:


Các đơn vị trực thuộc khác:
1. Trại thực nghiệm Nuôi thủy sản nước ngọt Ninh Phụng
2. Trại thực nghiệm Nuôi thủy sản nước mặn Cam Ranh
3. Bảo tàng Thủy sinh vật


.