Hinh anh
Đóng

Bộ môn Nuôi thủy sản Nước mặn
Đóng


WELCOME TO MARICULTURE DEPARTMENTCHÀO MỪNG ĐẾN VỚI

BỘ MÔN NUÔI THỦY SẢN NƯỚC MẶN

Viện Nuôi trồng Thủy sản

Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà B3 - Số 02, Nguyễn Đình Chiểu

Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa