Đóng
CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
Dưới đây là những học phần được triển khai giảng dạy trong học kỳ I năm học 2017 - 2018 do Bộ môn quản lý cho các chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản (NT), Bệnh học thủy sản (BHTS) và Quản lý nguồn lợi (QLNL) 

 
Đóng

BỘ MÔN NUÔI THỦY SẢN NƯỚC NGỌT


Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa

Trang tin chuyên ngành
Đóng