LIÊN HỆ
Đóng

TRƯỞNG BỘ MÔN

Thầy Phạm Quốc Hùng: Điện thoại:01653 757 898
    Email: phamquochung@ntu.edu.vn
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

PHỤ TRÁCH TRẠI NINH PHỤNG - NINH HÒA  -KHÁNH HÒA

Thầy Võ Ngọc Thám: Điện thoại: 0985971461
Email: thamvn@ntu.edu.vn ; thamvongoc@yahoo.com
Thầy Nguyễn Văn Minh:     Điện thoại: 0915567220
        Email: minhntu@gmail.com