Nhân sự Bộ môn
Đóng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Học vị

1

Phạm Thị Anh


Giảng viên

Thạc sĩ

2

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi


Giảng viên

Thạc sĩ

3

Lê Thành Cường

 

Giảng viên

Thạc sĩ

4

Trương Thị Bích Hồng

 

Giảng viên

NCS

5

Phạm Thị Hạnh


Giảng viên

Thạc sĩ

6

Phạm Quốc Hùng

Trưởng BM

Giảng viên

PGS.TS

7

Đinh Văn Khương


Giảng viên

Tiến sĩ

8

Phạm Phương Linh


Giảng viên

NCS

9

Đàm Bá Long

 

Giảng viên

NCS

10

Nguyễn Văn Minh

 

Giảng viên

Tiến sĩ

11

Tôn Nữ Mỹ Nga

 

Giảng viên

Thạc sĩ

12

Bành Thị Quyên Quyên

 

Giảng viên

NCS

13

Lương Công Trung

 

Giảng viên

Tiến sỹ

14

Phùng Thế Trung


Giảng viên

NCS

15

Nguyễn Thị Thúy


GV.HDTH

Thạc sỹ

16

Bùi Thị Thanh Thuỷ


Thư kí Viện, Kế toán

Cử nhân

 17  Nguyễn Thị Kim Anh

   Thư kí, thủ quỹ
 Kỹ sư, cử nhân